tech.fast: AI in Design: Navigating the New Frontier (Co-host IxDF)

Terms and conditions

Avbokningsregler

Regler för avbokning av öppen kurs