[online] tech.fast: Mänskliga hjärnan i vår digitala tid

Terms and conditions

Avbokningsregler

Regler för avbokning av öppen kurs